My Christmas Turkey

Roof

Photo of my roof by Mark Dixon                                                                                            Снимка на покрива ми, направена от Марк Диксън

My Christmas Turkey

I hesitated

couldn’t bring the hatchet down

on his scrawny neck. The pause

was fatal. Off he flew

to the refuge of the roof

and became a thing of steel.

Facing the bitter wind

he shows his arse

to the sheltering world

seeks only the full blast

of bitterness, to challenge it.

I probably could fell him

with a well-aimed cast

of the hatchet.

But what the hell

he has his sense of direction

has he not

knows what he wants to do?

I will feast instead

upon his voids and shadows

upon his absence

upon his spunky enterprise.

© Jack Harte

Моят коледен пуяк

Поколебах се.

Не можах да стоваря брадвичката

върху кокалестата му шия. Този миг

бе фатален. Той отлетя

намери си убежище на покрива

и се превърна в нещо от стомана.

С лице срещу безмилостния вятър

обърнал задник

на заслонилия го свят

той търси само яростната сприя

на мъката – да се опълчи срещу нея.

Вероятно бих могъл да го съборя

с точно мятане

на брадвичката.

Но дявол да го вземе

той има свое чувство за посока

нали

и знае какво желае и какво да прави?

Така че ще се насладя

на силуета му от празноти и сенки

на отсъствието му

на юначния му подвиг.

© Джак Харт

Превод от английски, Валентин Кръстев

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s